Դիֆերենցիալ եւ ինտեգրալ հավասարումների բաժին

Վարիչ: 

ակադեմիկոս Անրի Ներսեսյան

  • Հայկ Ղազարյան (առաջատար գիտաշխատող)
  • Արմեն Քամալյան (ավագ գիտաշխատող)
  • Առնակ Պողոսյան (ավագ գիտաշխատող)
  • Ռաֆայել Բարխուդարյան (ավագ գիտաշխատող)
  • Լուսինե Պողոսյան (գիտաշխատող)
  • Ավետիք Առաքելյան  (գիտաշխատող)
  • Ավետիք Փահլևանյան (կրտսեր գիտաշխատող)